Oferta

WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Oferujemy rozbiórki i wyburzenia wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych zarówno metodą tradycyjną przy użyciu ciężkiego i drobnego sprzętu budowlanego. Nasze usługi obejmują wyburzenia i rozbiórki obiektów mieszkalnych, przemysłowych a także utylizację gruzów i rekultywację terenu po rozbiórkach. Zapewniamy fachową i terminową realizację powierzonych zadań oraz atrakcyjne ceny i bardzo korzystne warunki rozliczeń.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę uwzględniającą zakres prowadzonych inwestycji, warunki eksploatacji terenu pomoc w zakupie odpowiednich materiałów i plan przeprowadzania poszczególnych etapów rozbiórki.

Naszą pracę opieramy na skutecznej technologii i doświadczeniu.


Oferujemy:

 • rozbiórki obiektów przemysłowych,
 • rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych,
 • rozbiórki torowisk,
 • obiektów o konstrukcji żelbetowej lub stalowej,
 • rozbiórkę elementów małej architektury,
 • rozbiórki na terenach zamkniętych przemysłowych oraz wojskowych,
 • demontaż elementów zawierających azbest,
 • wykonujemy recykling materiałów porozbiórkowych,
 • wykonujemy kruszenie gruzu na podane przez Inwestora frakcje.
 • zapewniamy nadzór nad prowadzonymi przez osoby posiadające uprawnienia.
 • oferujemy również sprzedaż kruszywa recyklingowego oraz innych materiałów porozbiórkowych

Roboty ziemne

Doświadczenie, wysoki poziom usług, profesjonalną obsługę i terminowość. w branży pozwala nam cieszyć się zaufaniem Klientów, którzy zlecają nam roboty ziemne.

Oferujemy prace ziemne w następującym zakresie:

 • Przygotowanie terenu pod Inwestycję;
 • Karczowanie terenów inwestycyjnych;
 • Przygotowanie dróg tymczasowych;
 • Makroniwelacja terenu;
 • Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane;
 • Wykopy liniowe pod drogi;
 • Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe;
 • Profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp,
 • Zagęszczanie skarp i podłoży;
 • Zasypanie wykopów fundamentowych;
 • Podbudowy pod posadzki oraz nawierzchnie drogowe,

Siedziba główna

ul. Poznańska 16/5
Jastrowie
64-915
tel. kom. +48 602 373 149